1. Organizatorem warsztatów są:

MindDynamic Barbara Szweda, ul. Sokolnicza 34/38, Wrocław (NIP: 9131528137) i ZEN Joanna Kuzioła, Aleja Wolności 10/2, 67-200 Głogów (NIP: 9482206241), a całość informacji jest publikowana na stronie internetowej zenjonna.pl i https://www.facebook.com/Psychoterapia-integracyjnaPsychobiologia-Barbara-Szweda-155562595122851.

  1. Rezerwacja udziału w warsztacie następuje poprzez formularz umieszczony w opisie danego wydarzenia.

  2. Wpłata i zwrot:

a.      Po dokonaniu rezerwacji warsztatu organizator poprzez informację zwrotną (e-mail) potwierdza miejsce na warsztacie.

b.      Dokonanie wpłaty zadatku gwarantuje uczestnikowi miejsce na warsztacie.

c.      Zwrot wpłaconego zadatku za warsztat lub przeniesienia go na kolejny warsztat przysługuje w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 14 dni przed datą rozpoczęcia warsztatu (liczy się data wpływu oświadczenia w formie pisemnej mailem na adres kontakt@zenjoanna.pl lub basiaszweda@gmail.com). Zwrot zostanie dokonany na konto, wskazane przez Uczestnika.

d.      W przypadku otrzymania oświadczenia o rezygnacji z warsztatu w terminie krótszym niż 14 dni przed rozpoczęciem warsztatu organizator zastrzega sobie prawo zachowania zadatku.

e.      Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatu w planowanym terminie z przyczyn od niego niezależnych, takich jak m.in. zdarzenie noszące cechy siły wyższej, choroba prowadzącego, czy zapisanie się na warsztat mniejszej niż planowana minimalna ilość osób. W przypadku odwołania warsztatu przez prowadzącego i/lub organizatora zadatek wniesiony za warsztat zostanie zwrócony w całości na konto podane przez Uczestnika.

f.       Koszt udziału w warsztacie obejmuje wyłącznie uczestnictwo w warsztacie i nie obejmuje kosztów dojazdu, noclegu i wyżywienia. Nie daje także gwarancji Uczestnikowi przeprowadzenia ustawienia własnego.

  1. Faktura:

a.      Osoby, które będą oczekiwały na wystawienie faktury za udział w warsztacie w tytule przelewu powinny podać numer NIP firmy.

  1. RODO:

a.      Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

b.      Zgłaszający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatora w celu realizacji warsztatu. Podane przez uczestnika dane osobowe będą przetwarzane, w celu realizacji zadań związanych z obsługą warsztatu i informowania o ofercie. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania.

c.      Niniejszy regulamin oraz Polityka prywatności i polityka cookies dostępna jest na stronie internetowej: zenjoanna.pl.

d.      Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zaistniałe zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej: zenjoanna.pl.

  1. Nota Prawna

a.      Proponowana terapia / warsztat nie stanowi zabiegów medycznych i nie jest leczeniem w rozumieniu medycyny akademickiej. Nie jest tym samym podstawą do diagnozowania i podejmowania działań medycznych.

b.      Przed rozpoczęciem terapii / warsztatu uczestnik zobowiązany jest do poinformowania o przyjmowaniu leków / substancji psychoaktywnych. W przypadku zatajenia takiej informacji Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne następstwa warsztatu. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy uczestnictwa w warsztacie Uczestnikom, którzy przyjmują leki lub substancje psychoaktywne.

c.      Organizator zastrzega sobie prawo, w sytuacji mogącej mieć wpływ na proces pracy grupowej lub stanowiącej jakiejkolwiek zagrożenie, do poproszenia Uczestnika o opuszczenie warsztatu.

d.      Organizator zastrzega sobie prawo do łączenia metod w ramach jednej sesji i / lub warsztatu. Decyzja o sposobie pracy z klientem może być podjęta na podstawie wcześniejszego wywiadu na temat jego stanu zdrowia, aktualnej sytuacji życiowej, ilości odbytych szkoleń i/ lub warsztatów terapeutycznych (z naciskiem na pracę własną) oraz ewentualnego leczenia psychiatrycznego.

e.      Decyzję o udziale w spotkaniach (sesje indywidualne i/lub warsztaty) każdy uczestnik podejmuje dobrowolnie.

Regulamin warsztatów Nowych Ustawień Systemowych